ERFA møder

27.06.2022

Layoutet fremover

Der blev i foråret afholdt 2 ERFA møder, dog stadig online, men vi satser på at de næste vil blive afholdt fysisk igen. Begge ERFA møder havde stort deltager antal, hvilket vi er utrolig glade for. Mange områder, herunder funktioner i løsningerne, kassation og oprydning mv. blev vendt, og rigtig mange af vores kunder deltog aktivt i ERFA møderne.

Vi vil fremover afholde 2 ERFA møder årligt pr. landsdel. Dvs. 2 fysisk og 2 online. Dette var der stor opbakning omkring, og det vil vi gerne imødekomme. De fysiske møder vil blive afholdt på henholdsvis Søren Frichs Vej i Århus, samt i Carlsbergbyen i København. Alle vores kunder bliver automatisk inviteret, men I er altid velkomne til at kontakte os på imsinfo@visma.com hvis der er spørgsmål hertil.

Tilbage

keyboard_arrow_up