GDPR - Databeskyttelse

Visma IMS lever op til gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi tager IT- og datasikkerhed meget alvorligt. På denne side kan du læse mere om hvordan vi lever op til IT-sikkerhed og datahåndtering og sikrer, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af tredjepart.

GDPR - Databeskyttelse

Visma IMS lever op til gældende lovgivning om databeskyttelse

Revisor erklæring

Vi indhenter årligt en ISAE3000 erklæring.

Erklæringen udarbejdes af en uafhængig tredjepart vedrørende vores overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret samt indholdet af databehandleraftalen.

Download vores erklæring her

Databehandler

I ethvert kundeforhold behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder. I denne relation er vores kunder dataansvarlige, og vi er databehandler.

Det medfører, at både vi og vores kunder er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i GDPR.

Vi bruger Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser som databehandleraftale. Det giver den fordel, at vi opfylder vores fælles forpligtelse til at indgå en gyldig databehandleraftale.

Du kan læse vores databehandleraftale her

Underdatabehandlere

Som det fremgår af databehandleraftalen, benytter vi os af underdatabehandlere for at kunne levere vores løsning til jer i henhold abonnementsaftalen mellem os og jer.

Ud over at sikre vores egen håndtering af personoplysninger, er det også vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere som underdatabehandlere gør det samme. Derfor anvender Visma IMS alene førende underdatabehandlere som overholder krav til behandlingssikkerhed.

Se vores liste af underdatabehandlere her

To typer af underdatabehandlere

1. Cloud Factory, IT Relations og Curanet er vores 3 leverandører af hosting og it-driftsydelser

2. Øvrige leverandører af sekundære driftsrelaterede funktioner 

  • check Cloud Factory

Cloud Factory stiller IT hostingmiljø til rådighed for Visma IMS A/S. (Benyttes til Visma Case og IMS Digital Post Cloud kunder) Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale - Hent den her

  • check IT-Relation

IT-Relation stiller IT hostingmiljø til rådighed for Visma IMS A/S. (Benyttes til Visma Case kunder) Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale - Hent den her

  • check Curanet

Curanet stiller IT hostingmiljø til rådighed for Visma IMS A/S (Benyttes til IMS FakturaFlow, IMS DigitalPost, og IMS Arkiv kunder) Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale - Hent den her

Øvrige leverandører af sekundære driftsrelaterede funktioner ses nedenfor

  • check Acronis International

Acronis anvendes til hosting af løsningen, herunder lagring og processering af data. Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale.

  • check Microsoft Corporation

Microsoft anvendes til at hoste SMTP-service til udsendelse af e-mails via Office365. Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale. Hent den her

  • check Zendesk

Zendesk anvendes til at hoste supportticket system til afsendelse af beskeder fra løsningen. Denne behandling af data sker i henhold til deres standard underdatabehandleraftale. Hent den her

Har du spørgsmål til os?

Kontakt os og hør mere

keyboard_arrow_up