Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Visma IMS er ansvarlig for beskyttelsen af oplysninger, du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved Visma IMS' behandling af dine oplysninger. Vi gennemgår derfor, hvilke oplysninger Visma IMS indhenter eller modtager, samt hvad Visma IMS har ret til at gøre med disse oplysninger. Hvis du skulle få spørgsmål, så skriv til os. 

Det fremhæves, at denne privatlivspolitik alene omfatter vores behandling af persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vores behandling af persondata i vores kapacitet af databehandler på vegne af vores kunder som dataansvarlige. Denne behandling, inklusiv behandling af oplysninger om vores kunder har oprettet, vil være reguleret i vores abonnementsaftale med kunden, samt den databehandleraftale der er indgået med kunden. For denne behandling er det således vores kunder, der som dataansvarlige, har kontrol over vores behandling.

Baggrund

Hos Visma IMS bestræber vi os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du benytter dig af vores tilbud og tjenester. Din tryghed og tillid til Visma IMS er en vigtig del af vores forretning, og vi ser derfor med stor alvor på det. 

Visma IMS' privatlivspolitik beskriver, hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger. Visma IMS behandler og eventuelt opbevarer personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhed som Visma IMS.

Sikkerhed

Visma IMS har specialister med dybdegående kendskab til både området for sikkerhed og sikker behandling af personoplysninger.

Visma IMS er indrettet med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er passende og effektive til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler. Det betyder, at Visma IMS har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling.

Eventuelle spørgsmål om sikkerheden kan rettes til imsinfo@visma.com

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine oplysninger.

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt, tillader eller kræver det. 

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?

Du præsenteres nu for et generelt billede af, hvilke oplysninger vi behandler:

Navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (almindelige personoplysninger).
Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. 
Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentlig tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante, og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i relation til din interaktion med os.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

Såfremt vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag,
Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du har med os,
Hvis behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning, eller
Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, i hvilket tilfælde du vil kunne anmode os om dokumentation for vores interesseafvejning.

Tredjeparts behandling

Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, som leverandører og samarbejdspartnere, der hjælper os med at levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

Visma IMS behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne politik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og må kun behandle dem på vegne af Visma IMS til varetagelse af vores formål med behandlingen, fx fremsendelse af et nyhedsbrev du har skrevet dig op til.

Formålet med indhentning og behandling af information

Visma IMS' formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, som eventuel ansat, eller på anden vis alt afhængig af årsagen til at du har valgt at interagere med Visma IMS.

Visma IMS foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger. 

Dine rettigheder

Som bruger og kunde af Visma IMS har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Det vil sige du har ret til at blive informeret om, hvilken personoplysninger Visma IMS behandler vedrørende dig, samt kræve sådanne oplysninger rettet, slettet, eller udleveret.

Såfremt behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, kan dette ændres eller tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på imsinfo@visma.com, eller ved at følge anvisninger herom i e-mails modtaget fra Visma IMS i henhold til samtykket.

Klage

Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller os til rådighed i forhold til at løse en sådan eventuel utilfredshed. Dette sker bedst ved at sende en klage til os på imsinfo@visma.com, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til Visma IMS, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klager til vores nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For nærmere vejledning i denne klageproces henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ugrundet ophold.

Ændringer

Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på denne side. 


Cookie politik

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.ims.dk 

 

Sidst opdateret 28.09.2023

keyboard_arrow_up