De første online ERFA møder

19.08.2021

Er afholdt med stor succes og med mange gode erfaringer fra vores kunder

I maj måned afholdte vi, for første gang, virtuelle ERFA møder med stor succes. Vi havde inviteret vores IMS Arkiv og Visma Case kunder, samt DigitalPost kunder sammen til en formiddags ERFA. Vi kom ind på rigtig mange områder, selvfølgelig også de nye Cloud løsninger Visma Case og DigitalPost Cloud, herunder nye funktioner, implementeringsfasen af dem samt udfordringer og succeser gennem forløbene. Derudover var der stor fokus på Næste generation Digital Post (NgDP), som allerede nu fylder meget for os alle sammen.

Læs mere om NgDP her. Hvis I ikke kunne deltage, opfordrer vi jer til at kontakte Maria Radmer mhr@ims.dk for fremtidig deltagelse, samt eventuelle referater fra møderne.

Vi har planer om at afholde flere ERFA møder på flere produkter, både online i efteråret samt forhåbentlig også fysisk igen i 2022.

Tilbage

keyboard_arrow_up