IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Skole ERP og integration

”Skole ERP” er ved at blive et mere og mere centralt begreb også for de danske erhvervsskoler. Skolens processer omkring data bliver i stigende grad afhængige af hinanden. Det bliver tydeligt i takt med at vi oplever at optimeringskrav, sikkerhedskrav og andre typer formelle forventninger fra omverdenen intensiveres.

Øgede forventningerne til integration stiller helt naturligt også øgede krav til skolens leverandører af IT Systemer. Disse systemer opretter, opbevarer og håndterer jo netop data om skolens ressourcer. Hos IMS tolker vi vores opgave sådan, at vi må stille både funktionerne i vores løsninger, data og dokumenter til rådighed for de øvrige vigtige IT-systemer skolen benytter. Det drejer sig selvfølgelig primært om studieadministrative systemer og økonomistyringen, men også mere og mere andre 3. parts it-løsninger hos skolen.

Derfor har vi udviklet et fuldt standardiseret webservice-baseret integrationsframework, som kan stilles til rådighed for alle andre it-leverandører.  Det kan bruges til at hente og data og dokumenter samt benytte funktioner i vores dokumenthåndterings løsninger.  Indtil nu har UDDATA, DXC (Ludus) og BOSS benyttet sig af frameworket, men flere vil helt sikkert komme til.

Skolen kan selvfølgelig roligt forvente at vi har fuldt styr på dokumentsikkerheden og rettighederne til de vigtige data og dokumenter, som IMS systemerne opbevarer og håndterer.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder GDPR.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost