IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Nyheder

Vi har frigivet en ny version 2.8 af IMS FakturaFlow. Versionen indeholder bl.a. følgende nye og nyttige funktioner m.m.:

  • Mulighed for indlæsning af det nye elektroniske format Peppol Bis-format, som på sigt kan benyttes af europæiske lande til udveksling af bl.a. elektroniske faktura dokumenter. IMS har valgt allerede nu at give mulighed for at modtage det i IMS FakturaFlow
  • Kommentarvisning er implementeret i både Søgning og Oversigt. Feltet vælges som et søgefelt for at få vist Seneste kommentar direkte i resultatlisten
  • Omfattende ændringer i systemets rekvisitions del, som nu er tilpasset Sproom og virk.dk. så felter til Ordre nr./rekv. Nr, matches i IMS FakturaFlow Rekvisitioner har desuden fået en opsætning, så man kan vælge en note til e-mail og  rekvisitioner kan nu eksporteres til PDF.
  • Udvidelser til IMS FakturaFlow Web app indeholder bl.a. mulighed for at tilføje og se kommentarer direkte i fakturadetaljer

For mere information og bestilling af opgradering til version 2.8, kontakt vores Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En ny version af IMS DigitalPost 2.6 er ved at være klar til frigivelse hos vores kunder. Versionen omfatter vigtige ændringer og forbedringer, som både vi og vores kunder har efterspurgt. Her er nogle af de væsentligste i den nye version:

  • Fejlhåndteringen i systemet er væsentligt forbedret. Det er opnået ved at indføre en ny database baseret model for systemet. Modellen sikrer en langt bedre håndtering af de fejl fra e-Boks vi ind imellem oplever ved afsendelser
  • Forbedring i den service, der afsender breve samt i logning og arkivering i IMS Arkiv
  • Signering af dokumenter. Det er i denne version muligt at definere om et afsendt brev skal signeres i modtagers e-Boks. Når et dokument er signeret hos modtager direkte i e-boks, returneres det til institutionen og signeringskvitteringen kan automatisk arkiveres i den pågældende arkivsag i IMS Arkiv. Løsningen er ideel til f.eks. ansættelsesdokumenter, samtykker og meget andet
  • Validering af CPR-information i vedhæftede dokumenter, så det kan undgås at vedhæftninger indeholder forkert cpr-nummer information i forhold til modtager

For mere information og bestilling af IMS DigitalPost opgradering kontakt vores Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

For at kunne benytte signeringsfunktionen skal institutionen tegne en tillægsaftale til deres eksisterende e-Boks aftale. Denne aftale bestilles direkte hos e-Boks. Kontakt Sales Manager Henrik Holm Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  hos e-Boks for e-Boks aftalen

Skole ERP og integration

”Skole ERP” er ved at blive et mere og mere centralt begreb også for de danske erhvervsskoler. Skolens processer omkring data bliver i stigende grad afhængige af hinanden. Det bliver tydeligt i takt med at vi oplever at optimeringskrav, sikkerhedskrav og andre typer formelle forventninger fra omverdenen intensiveres.

Øgede forventningerne til integration stiller helt naturligt også øgede krav til skolens leverandører af IT Systemer. Disse systemer opretter, opbevarer og håndterer jo netop data om skolens ressourcer. Hos IMS tolker vi vores opgave sådan, at vi må stille både funktionerne i vores løsninger, data og dokumenter til rådighed for de øvrige vigtige IT-systemer skolen benytter. Det drejer sig selvfølgelig primært om studieadministrative systemer og økonomistyringen, men også mere og mere andre 3. parts it-løsninger hos skolen.

Derfor har vi udviklet et fuldt standardiseret webservice-baseret integrationsframework, som kan stilles til rådighed for alle andre it-leverandører.  Det kan bruges til at hente og data og dokumenter samt benytte funktioner i vores dokumenthåndterings løsninger.  Indtil nu har UDDATA, DXC (Ludus) og BOSS benyttet sig af frameworket, men flere vil helt sikkert komme til.

Skolen kan selvfølgelig roligt forvente at vi har fuldt styr på dokumentsikkerheden og rettighederne til de vigtige data og dokumenter, som IMS systemerne opbevarer og håndterer.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder GDPR.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost