IMS logo - klik for at gå til forsiden

nyheder1

Nyheder

Allerede i 2004 besluttede regeringen at digitalisere statens kommunikation med borgere og virksomheder. Det giver nu Danmark en unik mulighed for at opdyrke nye markeder i de europæiske lande, der i de kommende år skal i gang med offentlig digitalisering. Hos IMS A/S undersøger vi netop nu helt nye samarbejds- og partner muligheder e.lign. for at imødekomme de store vækstmuligheder vi har.

Digitalt forspring

Brugen af digital post, elektroniske fakturaer og anden digital dokumenthåndtering har været fast rutine i danske organisationer i en årrække. En knowhow, der betød at Danmark blev kåret som intet mindre end verdensmester i offentlig digitalisering af FN, i den tilbagevendende UN E-Government Survey. Denne titel er efter vores mening på alle måder fortjent.

I Danmark har vi arbejdet målrettet og effektivt med digitalisering i det offentlige i en årrække. Både med Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering og med OIOUBL, altså elektronisk fakturagodkendelse, og med e-boks. Især sidstnævnte har givet staten markante besparelser i forhold til, hvad det koster at sende post til borgerne. Vi er ikke i tvivl om, at en række europæiske lande vil og skal indføre samme type løsninger i de kommende år. Der vil den danske it-branche stå superstærkt, fordi vi allerede har gjort os rigtig mange værdifulde erfaringer, og kan tilbyde gennemprøvede og virksomme løsninger.

Enkle, genkendelige løsninger

Her hos os har vi voldsomt travlt i forvejen. Årsagen er primært den nye GDPR-lovgivning fra foråret, skarpt fulgt af den støt stigende digitalisering i staten. Begge dele har nemlig skabt øget efterspørgsel efter netop den slags løsninger til elektronisk håndtering af kritiske og følsomme dokumenter, som vi i snart tyve år har udviklet og markedsført. Den offentlige sektor er skarpt repræsenteret i vores kundeportefølje. Især indenfor erhvervs- og ungdomsuddannelserne har vi i sag næsten 90 procent af markedet.

Alle vores løsninger bygger på eget standardsoftware, som vi kan tilpasse den enkelte virksomheds eller organisations behov. Det hele er baseret på Microsoft standardsoftware, især Office. På den måde får virksomheden mere ud af sin eksisterende software samtidig med at brugergrænsefladen bliver enkel og genkendelig.

Helt fra IMS´s begyndelse i 2001, hvor vi hed IMSoft, har vi haft et stærkt fokus på sikker håndtering af persondata. Det har jo sådan set altid været et lovkrav i persondata lovgivningen, som vi fra starten har indarbejdet i vores løsninger.

Hos os ser vi derfor et kæmpe potentiale i at bruge vores store erfaring til at ekspandere vores løsninger internationalt. Med hele EU´s GDPR regler fra foråret og beslutningen om at sætte endnu mere skub i statslig digitalisering, vil vores branche helt sikkert være nødt til at løbe endnu stærkere for at kunne følge med i de kommende år. Derfor planlægger vi planlægger ansættelser samt en mulig konsolidering eller partnerskabsaftale, for at udnytte det enorme, internationale vækstpotentiale i statslige digitaliseringsløsninger.

IMS har indledt samarbejde med Aarhus firmaet Ditmer A/S for at integrere både deres blanketflow-system DitmerFlex og dagsordensystemet Agenda Management med IMS Arkiv.

Der er oplagte fordele ved at have en integreret løsning til både indberetning, godkendelse og efterfølgende sikker elektronisk arkivering af blanketter og dagsordendokumenter. Det er netop hvad man kan opnå ved at benytte Ditmerflex (også kendt af erhvervsskolerne som SDBF) sammen med IMS Arkiv.

Ditmer Produkter DitmerFlex Med DitmerFlex kan man nemt og fleksibelt opbygge web baserede blanketter og oprette flows til udfyldelse og godkendelse. Det kan f.eks. være rejseudlæg, rekvirering af udstyr,kantinebestillinger og meget mere. Alle indberetningsdokumenter bliver nu automatisk arkiveret sikkert i de rette arkivsager i IMS Arkiv ud fra f.eks. CPR nummer eller et andet Id.

Ditmer Produkter Agenda Management

Med integrationen til Agenda Mangement får IMS arkiv et effektivt dagsordensystem bygget tæt ind til sig. Agenda Management fra Ditmer er en effektiv webløsning til oprettelse og håndtering af dagsordner, referater og deres opfølgning til alle slags møde i virksomheden.

Kontakt Morten Randrup Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hos Ditmer eller Maria Radmer Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hos IMS for mere information.

 

 

I de kommende år vil en del af skolerne blive pålagt at aflevere deres arkivers indhold til Rigsarkivet. IMS har allerede gennemført en række afleveringer, og følger løbende med når Rigsarkivet justerer på enten bestemmelser eller afleveringsformater.

Rigsarkivet har en række afleveringsbestemmelser, som sendes til skolen sammen med en dato for aflevering. For at IMS kan udføre afleveringen, er det vigtigt at afleveringsbestemmelser samt dato videresendes til IMS så snart skolen har dem. En vigtig detalje for aflevering er bl.a. reglen om at en planlagt aflevering til Rigsarkivet trumfer evt. kassationsregler, som skolen måtte have, og intet må derfor slettes i den opgivne periode. Man kan dog i visse tilfælde opnå fritagelse for udvalgte dokumenter, men det skal være godkendt af Rigsarkivet inden aflevering.

I den nye version af IMS Arkiv 6.8, med funktioner til kassation, er der taget højde for bl.a. sletning af emner i en afleveringsperiode. Funktionen sikre at emner, der lægges til kassation ikke kan kasseres endeligt før afleveringsperiodens udløb og afleveringen er foretaget.

For mere information og bestilling af aflevering til Rigsarkivet, kontakt IMS på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

IMS Personale

Elektronisk arkiv til personalesager, der overholder GDPR.

Det siger vores kunder om
IMS Personale

IMS FakturaFlow

Elektronisk fakturagodkendelse, der sparer på ressourcerne.

Det siger vores kunder om
IMS FakturaFlow

IMS Arkiv

Elektronisk dokumenthåndtering og arkivering, der giver overblik.

Det siger vores kunder om
IMS Arkiv

IMS DigitalPost

Digitalt postsystem, der gør postforsendelsen billig og effektiv.

Det siger vores kunder om
IMS DigitalPost