Næste generation Digital post

09.09.2020

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med forberedelserne til næste generation Digital Post. I marts 2020 afholdt Digitaliseringsstyrelsen de første informationsmøder for leverandører (IMS) og myndigheder. Og siden er der løbende informeret om de nye tiltag. 

Digitaliseringsstyrelsen har sendt de første informationer ud til myndighederne om den nye løsning, og hvordan overgangen til næste generation skal foregå indtil endelig drift i august 2021. Det første møde om snitflader til den nye løsning fra Digitaliseringsstyrelsen er afholdt i august 2020, hvor også IMS deltog. Her hos IMS er vi derfor allerede i gang med at sikre at jeres IMS DigitalPost er klar til ændringerne. 

IMS forbereder overgangen for jer 
Som leverandør af IMS DigtalPost, er vi allerede nu ved at forberede jeres IMS DigitalPost system til omstillingen mod de nye snitflader for næste generation Digital Post. Jeres supportaftale med IMS fortsætter uforandret, og vi sørger for at ændre jeres IMS DigitalPost løsning, så systemet peger på den nye løsning fra Digitaliseringsstyrelsen, så snart vi kan og får adgang. Læs mere her

Alle ændringer til den næste generation Digital Post, vil blive inkluderet i en ny version af IMS DigitalPost. Den nye version kan I bestille hos vores booking@ims.dk. IMS tager sig af opgraderingen og den efterfølgende opsætning af jeres Digital Post administration, som vi også gjorde da I tegnede jeres nuværende tilslutningsaftale med e-Boks. I forbindelse med næste generation Digital Post, må man som myndighed påregne en ekstra udgift til konsulentydelser for generelle ændringer til den nye version. 

Hvad skal I selv gøre

  • Bestille en ny tilslutningsaftale ved Digitaliseringsstyrelsen - For at blive klar til overgangen, skal l næste år selv bestille en ny tilslutningsaftale, som den I har i dag med e-Boks. Det kan I gøre når det meldes ud fra Digitaliseringsstyrelsen
  • Bestille en opgradering til IMS DigitalPost, versionen kan være klar til drift fra august 2021, så snart det er muligt at ændre tilslutningen til de nye snitflader

Krav fra Digitaliseringsstyrelsen til den nye løsning 
Digitaliseringsstyrelsen har udsendt nogle minimumskrav, som skal opfyldes.

Krav til Afsendersystemer (IMS DigitalPost afsender)

  • Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning. Man kan dog i en overgangsperiode på to år (frem til august 2023) sende i nuværende formater
  • Skal understøtte det nye meddelelsesformat (MeMo) senest to år efter go live (senest august 2023)

Krav til Modtagersystemer (IMS DigitalPost Modtager)

  • Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning
  • Skal opgraderes til at kunne modtage post i det nye meddelelsesformat (MeMo) fra go-live (august 2021)


Ændringer i den nye løsning, træder i kraft fra midten af 2021 
Den eksisterende Digital Post-løsning indeholder i dag en række funktionaliteter og services. Følgende punkter er allerede meldt ud fra Digitaliseringsstyrelsen, at det udgår eller ændres med den nye Digital Post-løsning fra go live. Og I kan også læse mere her

  • Brevfletning er en service, hvor adresser på flere modtagere flettes ind i en brevskabelon, og derved skaber unikke breve. Denne service bliver ikke en del af den nye Digital Post-løsning. Myndigheder skal fremover selv kunne brevflette i egne systemer, inden de sendes i Digital Post-løsningen.
  • Søg i sendte meddelelser er en funktionalitet, som giver adgang til en kopi af myndighedens sendte meddelelser i op til 35 dage. Det ændres, så der ikke længere er et arkiv af sendte meddelelser i en nye Digital Post-løsning. Myndigheder skal derfor sikre sig, at afsendte meddelelser fremover kan fremsøges i egne systemer, f.eks. IMS Case.
  • Modtagersystem (varetages i dag hos de fleste skoler af IMS DigitalPost Modtager, som også vil varetage funktionen efter ændringen) - Myndigheder, der modtager digital post, skal afhente posten til egne systemer i stedet for at læse den på Virk. Det er for eksempel, når en borger skriver, eller når myndigheder skriver med hinanden i forbindelse med sagsbehandling. Posten hentes ned til egne systemer ved at tilslutte et modtagersystem. De fleste myndigheder har allerede et modtagersystem i dag, men dem, der ikke har, skal anskaffe et i forbindelse med overgangen til det nye Digital Post.
  • Signeringsmulighed i e-Boks – denne funktion vil ikke blive tilbudt i Næste generation Digital Post. Her kan IMS tilbyde at udskifte jeres nuværende løsning med en signerings løsning i Addo – Kontakt os hvis jeres skole ønsker at vide mere om den nye signerings mulighed, som kan vælges allerede nu.

Hvis I allerede nu ønsker at aftale tid til en opgradering til den nye version af IMS DigitalPost, kontakt os på booking@ims.dk. For mere information, kontakt Maria Radmer, IMS på mail mhr@ims.dk   

Tilbage

keyboard_arrow_up