IMS og de studieadministrative systemer

14.11.2019

Hvordan fungerer integrationen mellem IMS løsninger og den nye studieadministration?

I de seneste år har vi oplevet en stor og velbegrundet interesse for integrationer mellem IMS løsningerne og de nye studieadministrative systemer. Vores tid er præget af ønsket om at effektivisere de administrative processer vha. digitalisering. Det gøres bla. ved at sørge for at de systemer, som bruges i administrationen, bedst muligt kan arbejde sammen og dele data mellem sig i det daglige.

For at gøre integrationen mulig og mest effektiv har vi allerede for nogen år siden udarbejdet såkaldte API’er til alle IMS løsningerne. Det betyder at de studieadministrative systemer på en simpel måde både kan aflevere og hente data samt bruge funktionerne i vores systemer.

Flere af leverandørerne af de nye studiesystemer har allerede valgt at bygge deres egen integration via vores API. Eksempler herpå er LUDUS og UDDATA+ som gerne både vil benytte vores DigitalPost funktioner samt benytte IMS Arkiv som nyt elevarkiv ved overgangen fra EASY.

Lige nu har leverandørerne af de nye studieadministrative som bekendt meget travlt med at gøre deres løsninger helt færdig. Det betyder at disse integrationer ikke har haft deres første prioritet. Vi her hos IMS står fortsat til rådighed for rådgivning og optimering af vores API’er.

Kontakt os gene hvis du vil høre mere om vores API og de integrationsmuligheder der findes. På mail mhr@ims.dk eller telefon 24499972

Tilbage

keyboard_arrow_up